TT 22_2016_TT_BGDDT_sửa đổi bổ sung TT 30

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!