HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU

HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU

Lượt xem:

Để hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, được sự nhất trí của chi bộ nhà trường. Hôm nay trương TH Võ Thị Sáu tiến hành tổ chức hội thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” nhằm: – Giúp các em sưu tầm và tìm hiểu những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác. –... ...